Приєднуйся до нашої організації, подати заявку онлайн

Нас більше тисячі членів організації, наступним можеш бути ТИ!

Новини

Матеріали семінару, який Відбувся 2 червня 2017 року, за участю представників громадських професійних організацій аудиторів, НКЦПФР, фахівців провідних аудиторських фірм.

НОВАЦИИ И ВЫЗОВЫ ОБНОВЛЕННЫХ МСА - Александр Суворов

ОГЛЯД ОНОВЛЕННИХ МСА - Наталья Гаєвська (Президент ВПГО "САУ")

 

 

 

 

Шановні аудиторки!

ВПГО «Спілка аудиторів України» вітає кращих представниць аудиторської спільноти з прекрасним весняним святом – 8 Березня.

Любіть свою професію, будьте коханими, бажаними, завжди усміхненими, сповненими надій та оптимізму.

Професійного росту Вам, удачі, міцного здоров’я, миру та злагоди у Ваших оселях.

 

Президент ВПГО «САУ»                                Н.І. Гаєвська

Виконавчий директор                                              В.П. Левченко

 РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ

В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН»

1 березня  2017 р.                                                                                                      м. Київ

 

Учасники всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрямки реформування аудиту в Україні в контексті законодавчих змін» в переддень з’їзду аудиторів України 2 березня 2017 року, враховуючи накопичений досвід аудиторів та ставлячи на меті забезпечення ефективного розвитку вітчизняної системи регулювання та нагляду за аудиторською діяльністю, визнання її на міжнародному рівні, професійності та прозорості її діяльності, підняття престижу професії аудитора вирішили звернутись до аудиторської спільноти та надати настанову новому складу Аудиторської палати України, яка полягає в наступному:

 1. Зосередитись на удосконаленні нормативно-правової бази аудиторської діяльності  відповідно до вимог Європейської  директиви 2006/43/ЄС, Міжнародних стандартів аудиту, Кодексу етики професійних бухгалтерів, європейських традицій та цінностей  з урахуванням національних вимог.
 2. Ключовим завданням  нової АПУ при цьому має стати участь у доопрацюванні проекту Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та створення умов для  збалансованого перехідного періоду його впровадження.
 3. Вважати пріоритетами нового складу  АПУ:
 • забезпечення своєчасного перекладу та оприлюднення МСА;
 • надання необхідного методичного забезпечення аудиторської діяльності;  
 • забезпечення рівних, однакових прав для всіх аудиторів при виборі клієнтів; 
 • скасування штучних перешкод та обмежень роботи на всіх ринках аудиторських послуг;
 • формування єдиного Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
 1. Важливими завданнями оновленої АПУ повинні стати:
 • подальше покращення якості аудиторських послуг та недопущення необґрунтованих претензій щодо роботи аудиторів, їх дискримінації та загрози їх професійній репутації (недопущення демпінгу та фіктивного штампування шаблонних аудиторських висновків);
 • забезпечення визнання аудиторів України на міжнародному рівні шляхом співпраці з IFAC, у тому числі з питань впровадженням в аудиторську практику України Міжнародних стандартів освіти;
 • удосконалення діючої системи зовнішнього контролю якості аудиторських послуг шляхом залучення професійних організацій аудиторів, а також запровадження дисциплінарної відповідальності уповноважених контролерів з контролю якості за порушення етичних вимог під час проведення перевірок – ще одне пріоритетне завдання АПУ;
 • удосконалення системи підвищення кваліфікації  шляхом урізноманітнення сучасної тематики та її постійного оновлення; вільного вибору теми, навчального центру, викладачів;  зміни організації процесу навчання та підвищення його якості;  перегляду проходження удосконалення знань і розширення його форм.
 1. У сфері реформування сертифікації нагальним є  перегляд існуючих програм навчання та збільшення часу для вивчення питань практичного застосування МСА;  адаптація міжнародного досвіду програм сертифікації для організації навчального процесу та проведення іспитів.
 2. В числі важливих напрямків реформування аудиту новою АПУ - створення системи гарантій захисту аудиторів від незаконних та необґрунтованих претензій та рекламацій, введення в дію «Порядку розгляду скарг» та встановлення чітких та прозорих критеріїв, які забезпечуватимуть обґрунтування застосування дисциплінарних заходів та сприятимуть прийняттю об’єктивних рішень АПУ за результатами розгляду.
 3. Важливим є забезпечення перегляду положень щодо встановлення критеріїв вибору аудиторських фірм, зазначених у Постанові КМУ № 390 від 04.06.2015 р., яка є дискримінаційною по відношенню до суб’єктів аудиторської діяльності та суттєво ускладнює роботу аудиторів, обмежує можливості їх професійної реалізації, професійні права та свободи.
 4. Серед інших завдань реформування аудиту - впровадження нових стандартів інформаційного сервісу, відкритого електронного реєстру результатів зовнішніх перевірок системи контролю якості, розгляду скарг, реєстру суб’єктів аудиторської діяльності та професійних громадських організацій аудиторів та бухгалтерів для забезпечення прозорості діяльності АПУ. Постійне інформування в доступній формі професійної спільноти та громадськості щодо нововведень, заходів та результатів діяльності АПУ.

 

Реалізація даних пріоритетних завдань реформування аудиту дозволить створити сприятливі умови для розвитку аудиторської професії в Україні, підвищення якості аудиту, захисту прав професійних аудиторів в Україні, визнанню вітчизняних аудиторів  світовою спільнотою. 

Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины

 

Обновленные МСО* профессионального бухгалтера, МФБ

№ МСО

Пересмотренные МСО

Датаприменения

Приме-чания

КО

Концептуальная основа международных документов в сфере образования

 

2009

 

МСО 1

Вступительные требования

1 июля 2014

 

МСО 2

Техническаякомпетентность

1 июля 2015

 

МСО 3

Профессиональные навыки

1 июля 2015

 

МСО 4

Профессиональные ценности, этика и отношения

1 июля 2015

 

МСО 5

Практический опыт

1 июля 2015

 

МСО 6

Оценка профессиональной компетентности

1 июля 2015

 

МСО 7

Непрерывное профессиональное развитие

1 января 2014

 

МСО 8

Профессиональная компетентность партнеров ответственных по заданию за аудит финансовой отчетности

 

1 июля 2016

 

МСО*- Международные стандарты образовани

МСО2

 

Сферы компетентности, определенные

 

 

 

LerningOutcomesfortheProfessionalCompetenceof an Engagement Partner (МСО 8)

CompetenceArea

LevelCompetence

 

Audit,Financial accounting and reporting, Governance and risk management, Business environment, Taxation, Information technology, Business laws and regulations, Finance and financial management

 

TechnicalCompetence

Аудит, фінансовий облік і звітність, управління та управління ризиками, бізнес-середовище, оподаткування, інформаційні технології, бізнес-закони і нормативні акти, фінанси і фінансове управління

Intellectual, Interpersonal and communication, Personal, Organizational

Professional Skills

Інтелектуальні, міжособистісні й комунікативні, особисті,

організаційні навички

 

Commitment to the public interest, Professional skepticism and Professional judgment, Ethical principles

Professional Values, Ethics, and Attitudes

Прихильність суспільним інтересам, професійнийскептицизм

 

GlossaryofTerms:

Audit professional- A professional accountant who has responsibility, or has been delegated responsibility, for significant judgments in an audit of historical financial information.

 

 

©ФПБАУ, 2016

Дочірні категорії

535066
Сьогодні відвідувачів
Вчора відвідувачів
За тиждень відвідувачів
Минулого тижня
За місяць відвідувачів
Минулого місяця
Всього відвідувачів
1854
2339
6332
513020
53239
84006
535066