logo

День Перший зустрічі з Джоном Ходжем

29 -30 листопада 2017 року в офiсi Свiтового Банку відбувся КРУГЛИЙ СТІЛ з громадськими органiзацiями аудиторів та професійних бухгалтерів Украiни.

Тема круглого столу : Шляхи консолідації професії та розробка дорожньої карти для обєднання.

Учасниками Круглого столу були представники Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) та Всеукраїнської професійної громадської організації «СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ»(ВПГО САУ). Учасники круглого столу заслухали доповідь експерта Центру реформ фінансової звітності (Відень) Світового Банку пана Джона Ходжа.

Джон Ходж у своїй доповіді розкрив перспективи співробітництва між провідними органами бухгалтерського обліку з метою подальшого розвитку, підтримки і уніфікації високоякісних професійних стандартів бухгалтерського обліку, відображених в окремих кваліфікаціях . Джон Ходж розповів як професійні організації бухгалтерів беруть участь у вирішенні проблем, пов'язаних з глобалізацією, і питаннях задоволення потреб різних зацікавлених сторін.

Це включає в себе інтернаціоналізацію і узгодження результатів освіти для тих органів, які схильні до глобалізації і змінюють очікування громадськості, зберігаючи при цьому сильні сторони місцевих освітніх структур, кваліфікацій і позначень.

Після доповіді відбулась жвава дискусія та обговорення перспектив співпраці українських громадських організацій з європейськими колегами .

У заходi вiд САУ прийняти участь.Н.Гаевська, В.Лiсiна, Т.Трушкевич, В.Левченко