logo

Принципи консолідації професії бухгалтера та аудитора в Україні

I. ОСНОВА КОНСОЛІДАЦІЇ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА І АУДИТОРА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ

Цілі консолідації :

1.1. Бути провідною, визнаної на міжнародному рівні професійною організацією в Україні, яка найкращим чином захищає професію, виконує активну роль в її ефективному і раціональному регулюванні, і служить інтересам суспільства.

1.2. Нести відповідальність за професію, покладену на повного члена Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), неухильно дотримуючись всіх стандартів IFAC і Кодексу Етики.

1.3. Мати Єдиний голос, що представлятиме бухгалтерську і аудиторську професію в Україні, буде більш ефективно відстоювати інтереси членів щодо внутрішньої політики, питань законодавства і нормативних питань, які впливають на професію бухгалтера та аудитора.

II. КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ КОНСОЛІДАЦІЇ

Перераховані нижче керівні принципи є основою для об'єднання професії і досягнення нашого бачення:

2.1. Створення єдиної професійної кваліфікації

2.1.1. Нова професійна кваліфікація в Україні матиме назву Сертифікований Професійний Бухгалтер України (СПБ Україна) (англ. Ukrainian Certified Professional Accountant (CPA Ukraine)).

2.1.2. Керівництво єдиної професійної організації після затвердження з'їздами професійних організацій ФПБАУ і САУ та узгодження процедури визнання кваліфікації з IFAC надасть цю назву всім нинішнім членам з гарною репутацією. Такий самий порядок буде застосовуватися до всіх наступних професіональних організацій, що мають намір приєднатися.

2.1.3. Протягом 6 років, всі члени, які використовують нову назву CPA Ukraine, повинні будуть використовувати її у поєднанні з існуючими званнями. Жоден діючий член не може використовувати CPA Ukraine без зазначення свого колишнього звання наступним чином:
а) Ім'я та прізвище, CPA Ukraine, CAP (Сертифікований бухгалтер-практик)
б) Ім'я та прізвище, CPA Ukraine, CIPA (Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер)
в) Ім'я та прізвище, CPA Ukraine, CA (Сертифікований аудитор)
г) Такий же порядок буде застосовуватися також до інших кваліфікацій
По завершенню 6 років член організації може самостійно обрати, яким чином використовувати назву CPA.

2.2. Подальше використання існуючих назв

2.2.1. Існуючі члени зберігають свої нинішні професійні звання.

2.2.2. Жодному члену не буде автоматично надано існуюче професійне звання іншої організації.

2.2.3. Єдина професійна організація буде просувати нову кваліфікацію CPA Ukraine. Самостійне використання колишніх назв після об'єднання буде залежати від угод про об'єднання і законодавчого регулювання в сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

2.3. Збереження, але не розширення прав

2.3.1. Об'єднання захистить всі існуючі права членів та права в рамках будь-якої існуючої Угоди про взаємне визнання, без надання нових прав.

2.3.2. Оновлена єдина професійна організація буде вести перемовини від імені всіх членів при укладанні нових Угод про взаємне визнання.

2.4. Сертифікація та навчання

2.4.1. Оновлена єдина професійна організація розробить програму сертифікації, яка спиратиметься на сильні сторони існуючих програм та буде визнана членами МФБ, регуляторними органами та бізнес – спільнотами.

2.4.2. У підготовчий перед об'єднанням період буде проведений порівняльний аналіз програм навчання та сертифікації ФПБАУ та аудиторів – членів САУ, на предмет сумісності й відповідності стандартам освіти IFAC та вимогам до сертифікації.

2.4.3. В перехідний період буде застосована перехідна кваліфікація. Буде проведена процедура визнання кваліфікації кожного члена і запропоновано яким чином її можна привести у відповідність до нових вимог.

III. КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ

а) Буде розроблена карта компетенції СРА Ukraine з метою задоволення потреб з урахуванням вимог IFAC.
б) Ступінь бакалавра і спеціальні підготовчі курси зі сфери бізнесу та бухгалтерського обліку будуть необхідні для вступу на програми професійної освіти.
в) Програми професійної післядипломної освіти визначаються за принципом відповідності потребам суспільства та сферою компетенції членів професійної організації. Ці програми будуть розроблятися на національному рівні та здійснюватися на регіональному рівні.
г) Для того, щоб задовольнити різноманітні потреби, як роботодавців, так і клієнтів, будуть розроблені окремі програми для тих, хто прагне до кар'єри в області бухгалтерського обліку, фінансів тощо без отримання кваліфікації CPA Ukraine.
д) Ці програми будуть мати різні вимоги для вступу, навчання та оцінювання.
е) Буде розроблений адаптаційний курс на відповідній стадії консолідації.

3.1. Фокус на потребах професійної спільноти

3.1.1. Подібно до інших професій, як медицина чи право, після створення єдиної професійної організації будуть розроблені спеціалізовані окремі та проміжні програми, які запропонують CPA Ukraine можливість розширити власні знання та просунутися вище в кар'єрній ієрархії.

3.1.2. Фахові потреби таких спеціальностей, як податкові консультанти, фахівці судово-бухгалтерської експертизи, стратегічного управління та обліку в державному секторі, будуть прийняті до уваги.

3.2. Брендинг об'єднаної професійної організації

3.2.1. На початку перехідного процесу, всі заходи, пов'язані з брендингом, повинні бути зосереджені на єдиній організації CPA, без подальшої згадки колишніх назв.

3.2.2. Нова професія в Україні приймає назву Сертифікований Професійний Бухгалтер України (СПБ Україна) або Ukrainian Certified Professional Accountant (CPA Ukraine).

3.3. Спільні кодекс поведінки, регламенти та професійна практика

3.3.1. Буде оновлена загальна нормативна база, яка відображатиме передовий досвід існуючих організацій, в тому числі в сфері кодексів поведінки, перевірки практичного застосування, дисциплінарних процесів і режиму ефективного публічного бухгалтерського обліку та аудиту на національному рівні на основі міжнародних професійних стандартів.

3.3.2. Єдина професійна організація відповідатиме за підтримку процесу стандартизації в професії.

3.4. Об'єднана діяльність та управління

3.4.1. Діяльність керівних органів ФПБАУ та САУ та можливих інших приєднаних професійних організацій буде об'єднана на національному рівні і приведена у відповідність до вимог майбутнього.

3.4.2. Об'єднані органи управління будуть координуватися новими радами директорів, які будуть включати представників кожної зі сторін, що беруть участь в об'єднанні.

3.4.3. Будуть передбачені механізми захисту прав існуючих членів (наприклад, в рамках Угод про взаємне визнання).

3.4.4. Буде забезпечено незалежне пряме електронне голосування всіх членів.

IV. ЩО ОЗНАЧАЄ КОНСОЛІДАЦІЯ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ У СФЕРІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

4.1. Переваги для членів в результаті консолідації

4.1.1. Посилює позиції професії в захисті власних професійних прав та інтересів на національному та міжнародному рівні.

4.1.2. Підвищує якість професійних послуг членів професійної організації для громадськості шляхом надання загальної програми сертифікації та єдиного набору високих стандартів практики та етики.

4.1.3. Підвищує статус і захищає значення національної сертифікації в умовах зростаючої конкуренції на ринку праці та зміни глобального середовища.

4.1.4. Сприяє стабільності та процвітанню бухгалтерської та аудиторської професії в Україні.

4.1.5. Спрямовує розвиток бухгалтерської та аудиторської професії дієвим та ефективним чином.

4.1.6. Підвищує якість професійної інформаційної підтримки членів з боку професійної організації.

4.2. Нове позначення в поєднанні зі значним досвідом

4.2.1. Члени збережуть своє нинішнє звання та додадуть нове - Ukrainian Certified Professional Accountant (CPA Ukraine), яке стане винятковим позначенням і бізнес кваліфікацією для професійних бухгалтерів і аудиторів, які працюють в кожному секторі економіки.

4.2.2. Українське позначення CPA буде являти собою унікальне поєднання досвіду у всіх областях бухгалтерського обліку, включаючи аудит, фінансовий та управлінський облік, контроль та оподаткування. Вона трансформується у всесвітньо визнану бізнес кваліфікацію в галузі фінансового та стратегічного менеджменту, управління бізнесом, аудиту та надання впевненості.

4.3. Забезпечення прав на вибір міжнародного позначення

4.3.1. Забезпечення узгодженості з найавторитетнішими міжнародними бухгалтерськими кваліфікаціями найкращим чином захистить цінність позначення української кваліфікації в довгостроковій перспективі.

4.3.2. Угоди про взаємне визнання будуть підтримуватися і укладатись з найбільш відомими, визнаними на міжнародному рівні кваліфікаціями – членами IFAC, сприяючи мобільність наших членів на глобальному рівні.

4.4. Загальні процеси регулювання

4.4.1. Нова спільна програма сертифікації та єдиний набір високих стандартів етики та практики, спільний кодекс поведінки та регламенти дисциплінарних розслідувань дозволять створити міцний фундамент, на якому буде побудована єдина професія, з більш ефективним і дієвим механізмом професійного самоврядування.

4.4.2. Більша узгодженість сприятиме підвищенню довіри до професії серед роботодавців та громадськості в цілому.

4.4.3. Передові методики і нормативно-правова база, заснована на вимогах IFAC, сприятиме підвищенню мобільності в європейському та міжнародному масштабах для всіх членів.

4.5. Потужна організація на єдиних позиціях

4.5.1. Більш сильна і згуртована позиція забезпечить бухгалтерській і аудиторській професії в Україні подальшу ефективну взаємодію з міжнародними організаціями в сфері обліку та аудиту.

4.5.2. Об'єднані сили стануть більш потужним і ефективним знаряддям у боротьбі з міжнародними альянсами та іншими організаціями з міжнародним охопленням.