logo

Історія

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ„СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ”

Запровадження механізмів ринкової економіки у вигляді кооперативів та спільних підприємств за участі іноземного капіталу наприкінці 80-х років XX ст. на території Радянського Союзу призвели до необхідності створення в 1987 р. радянської аудиторської організації - акціонерного товариства "Інаудит", структурний підрозділ якого було створено і в Україні при Міністерстві фінансів УРСР.

Розвал СРСР, розростання новостворених підприємств ринкової економіки та система фінансового контролю за їх діяльністю лише зі сторони держави викликала незадоволення у господарюючих суб'єктів. Що було підставою для позитивного сприйняття незалежної системи фінансового контролю у вигляді аудиту.

З 90-х років в Україні почали створюватися перші аудиторські фірми, які виступили ініціатором створення Спілки аудиторів України (САУ). З цією метою була проведена робота по встановленню фірм, які мають відношення до надання послуг з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Всього в Україні їх виявилося близько 50-ти. Саме представники цих фірм 14.02.1992 року провели установчий з'їзд Спілки аудиторів України.

Протягом року Спілка аудиторів України плідно працювала під керівництвом В. В. Головача над проектом Закону України "Про аудиторську діяльність", який було прийнято 22.04.1993г. У законі було визначено правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні, які спрямовані на створення системи незалежного контролю з метою захисту інтересів власника. Максимально адаптований до реалій пострадянського простору Закон України "Про аудиторську діяльність" був взятий за основу колишніми республіками Радянського Союзу. З прийняттям закону легалізація професії аудитора в Україні дала поштовх припливу в аудиторський рух інтелектуалів: вчених, юристів, економістів, високопрофесійних бухгалтерів.

Для подальшого розвитку аудиторської діяльності в Україні САУ забезпечила підготовку нормативної бази сертифікації аудиторів, розробку та впровадження в практику стандартів аудиту, постійне удосконалення професійних знань аудиторів. Особливу увагу САУ приділяє питанням забезпечення незалежності діяльності аудиторів, дотриманню аудиторами норм і стандартів аудиту та вимог Кодексу етики аудитора, а також питанням якості аудиторських послуг.

Відзначаючи внесок аудиторів України в розвиток економіки держави міжнародний відкритий академічний рейтинг популярності та якості “Золота фортуна” нагородив в 2002 році тодішнього президента САУ І. І. Пилипенка срібною Георгіївською медаллю “Честь. Слава. Труд.” З нагоди 10-річчя створення САУ Постановою КМУ від 15.10.2002 року № 1539 за значний внесок у розвиток аудиторської діяльності, підготовку професійних аудиторів та розроблення норм і стандартів аудиту Спілку аудиторів України нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам`ятного знака.

У 2004 році за значний внесок у здійсненні заходів з реформування бухгалтерського обліку та аудиту і з нагоди професійного свята Спілка аудиторів України і Аудиторська палата України були нагороджені Почесною грамотою Міністерства фінансів України.

В 2005 році назва САУ була приведена у відповідність до Статуту.

На сьогодні Всеукраїнська професійна громадська організація „СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ” (ВПГО „САУ”) є найбільш чисельна організація аудиторів України, яка має більш ніж двадцятирічний досвід розвитку демократичних засад, має достатньо ресурсів, зокрема, талановитих і відданих справі професіоналів, для того, щоб бути фаховою і впливовою організацією в державі. ВПГО „САУ” на сьогодні налічує у своїх рядах близько 1000 членів та має свої територіальні відділення у всіх обласних центрах України , а всього - 26 відділень.

Разом з тим, сучасний стан розвитку суспільно-економічних відносин свідчить про те, що ВПГО „САУ” необхідно і надалі прикладати чималих зусиль для утримання позицій лідера українського аудиту. В тому числі і участь представників ВПГО „САУ” у прийнятті державних рішень, які впливають на розвиток професії.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

Стратегія успіху ВПГО „САУ” є в поєднанні накопиченого досвіду і новітніх ідей та технологій. ВПГО „САУ” під керівництвом з 2013 року президента Н. І. Гаєвської ставить перед собою виграшні цілі для кожного члена ВПГО „САУ”:

 • Об’єднати на основі єдності професійних інтересів якомога більше аудиторів та асистентів аудиторів. Зробити членство в ВПГО „САУ” відзнакою високого фаху, престижності.
 • Об’єднати навколо себе на засадах незалежності і конструктивного діалогу провідні професійні організації, інтереси яких близькі інтересам ВПГО „САУ” , з метою множення зусиль для лобіювання інтересів членів організацій на державному рівні .
 • Організувати конструктивний діалог з питань розвитку професії з державними та іншими органами, які здійснюють регулювання в галузі аудиту.
 • Впливати на процеси, які формують ринок аудиторських послуг в Україні через ініціювання внесення змін до законодавства в сфері регулювання аудиторської діяльності.
 • Підвищити якість аудиторських послуг та довіру до аудиторів – членів ВПГО „САУ”. Створити власний бренд якості.
 • Забезпечити захист законних професійних інтересів членів ВПГО „САУ”.
 • Активізувати роль ВПГО „САУ” в регіонах України.
 • Досягти визнання українських аудиторів в Європейському економічному просторі.
 • Вступити у Міжнародну федерацію бухгалтерів.

В результаті кожен член ВПГО „САУ” від свого членства в організації може отримати:

 • Доступ до постійно обновлюваної інформації щодо сучасного стану розвитку аудиту, як в Україні, так і за її межами;
 • Постійний професійний розвиток через спілкування з колегами і участь у конференціях, «круглих столах», регіональних і міжнародних «зустрічах колег» і т.ін.;
 • Можливість вплинути на розвиток професії і задовольнити особисті професійні інтереси через їх лобіювання професійною організацією.
 • Відчуття захищеності в бізнесі і впевненості в завтрашньому дні.