logo

Місія та стратегія діяльності ВПГО "САУ"

Місією Спілки є служіння суспільству через сприяння розвитку та поширенню професії незалежних аудиторів, підвищення значення професії аудитора в Україні для задоволення економічних інтересів суспільства.

Спілка підтримує бачення того, що аудиторська професія є дуже важливою для розвитку стійкої та сильної економіки України.

СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ»

МЕТА СТРАТЕГІЇ:

 • Об’єднання аудиторів України;
 • Вдосконалення професії аудитора;
 • Захист законних прав та професійних інтересів членів ВПГО «САУ»;
 • Міжнародне визнання кваліфікації українських аудиторів – членів ВПГО «САУ».

Перший напрямок: «ОБ’ЄДНАННЯ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ»

 • Розширення участі ВПГО «САУ» у сфері регулювання даного ринку, у тому числі у формуванні нормативно-правової бази з питань аудиторської діяльності;
 • Розвиток ролі ВПГО «САУ» як системного інтегратора при взаємодії з органами державної влади, органами регулювання аудиту в Україні, іншими зацікавленими сторонами (бізнесом, експертами, іншими громадськими та професійними організаціями);
 • Налагодження та встановлення комунікаційних зв’язків в межах аудиторської професії як між членами ВПГО «САУ», так і з іншими аудиторами.

Другий напрямок: «ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЇ АУДИТОРІВ»:

 • Участь у розробці стратегічних концептуальних документів, стандартів (у тому числі добровільного застосування) і нормативно-правових актів з питань, що стосуються розвитку аудиту в Україні;
 • Розробка і реалізація всеукраїнських та міжрегіональних проектів, спрямованих на підвищення рівня компетентності та обізнаності споживачів аудиторських послуг;
 • Розробка і надання пропозицій щодо вдосконалення форм і методів аудиторської діяльності;
 • Запровадження власної сертифікації;
 • Підвищення ролі САУ у сертифікаційному процесі аудиторів України;
 • Організація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації членів ВПГО «САУ».

Третій напрямок: «ЗАХИСТ ЗАКОННИХ ПРАВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ВПГО «САУ»

 • Представлення інтересів членів ВПГО «САУ» в органах законодавчої, виконавчої та судової влади;
 • Розробка внутрішніх стандартів (положень) ВПГО «САУ»;
 • Кадрове, методичне та технологічне забезпечення членів ВПГО «САУ»: підготовка фахівців (стажування, міжрегіональні семінари), формування в рамках ВПГО «САУ» центрів технологій аудиту в інтересах та для рівного доступу всіх членів ВПГО «САУ»;
 • Сприяння впровадженню сучасних методів роботи у практиці діяльності членів ВПГО «САУ»);
 • Розвиток спільного потенціалу членів ВПГО «САУ»;
 • Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з потенційними Замовниками та державними органами з метою розширення сфери участі ВПГО «САУ» у виробленні політики на ринку і формуванні умов діяльності;
 • Розвиток взаємодії між членами ВПГО «САУ», включаючи застосування єдиних принципів цінової політики у сфері аудиторських послуг.
 • Розвиток спільної діяльності з суміжними за цілями громадськими та професійними організаціями.

Четвертий напрямок: «МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АУДИТОРІВ, ЧЛЕНІВ ВПГО «САУ»

 • Інтеграція ВПГО «САУ» у міжнародний економічний простір шляхом членства в міжнародних об'єднань професійних бухгалтерів, аудиторів та інших працівників бухгалтерської та фінансової сфери, а саме – Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) (International Federation of Accountants (IFAC));
 • Розвиток системної взаємодії з міжнародними структурами, що здійснюють діяльність у сфері стратегічних інтересів ВПГО «САУ».