logo

Переваги членства ВПГО "Спілка аудиторів України"

Метою діяльності Всеукраїнської професійної громадської організації „Спілка аудиторів України" (надалі ВПГО САУ або Спілка) є об'єднання аудиторів для служіння суспільству, вдосконалення професії аудитора, захист законних прав та професійних інтересів членів Спілки, міжнародне визнання кваліфікації українських аудиторів.

Участь в роботі Спілки сприяє професійному та фінансовому успіху наших членів та надає їм ряд переваг. Насамперед члени Спілки мають можливість створювати важелі впливу на ринок аудиторських послуг шляхом формування сприятливої законодавчої бази та лобіювання групових професійних інтересів.

ВПГО САУ постійно проводить семінари, конференції та інші заходи, спрямовані на удосконалення професійних знань аудиторів. Таким чином, члени Спілки беруть участь у регулярних професійних дискусіях для обміну досвідом та обговорення ситуації на ринку аудиторських послуг, включаючи законодавчі нововведення і тенденції на ринку як всередині країни, так і в світі. Спілка організовує спільне напрацювання відповідних позицій представників галузі на основі поваги і консенсусу.

Одним із завдань Спілки є надання членам Спілки, за їх зверненням, захисників у відношеннях з органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними та судовими органами. Внаслідок чого члени Спілки мають можливість отримати захист інтересів як окремого аудитора, так і своєї фірми, користуючись підтримкою правової комісії Ради ВПГО САУ та використовуючи інформаційну підтримку засобів масової інформації.

Окрім зазначеного , членство у Всеукраїнській професійній громадській організації „Спілка аудиторів України" має такі переваги:

  • Підвищення рівня обізнаності з поточними проблемами і тенденціями аудиторської галузі.
  • Сприяння формуванню сучасної аудиторської практики, особиста участь членів у роботі Ради, круглих столів та експертних рад Спілки.
  • Використання інструментів громадського впливу для вдосконалення законодавчого та нормативно-правового поля в аудиторському секторі.
  • Можливість колективної ініціативи та колективного обговорення важливих питань галузі з представниками органів влади.
  • Участь у конференціях, семінарах, тренінгах, навчальних програмах, які проводить ВПГО САУ на пільгових умовах для її членів.
  • Безкоштовне користування інформацією на веб-порталі ВПГО САУ та розміщення на ньому інформації щодо власної участі у громадському житті Спілки, ведення тематичних блогів .
  • Використання атрибутів і символіки Спілки.
  • Використання знанть та досвіду фахівців–аудиторів міжнародного рівня, членів ВПГО САУ.
  • Можливість бути обраним до керівного складу ВПГО САУ, приймати активну участь в їх роботі та отримати можливість безпосередньо впливати на розвиток аудиторської справи.

ВПГО САУ запрошує до співпраці всіх свідомих аудиторів, які вболівають за професію, всіх тих, хто несе конструктивизм та готовий докласти зусиль до виборювання рівноправного виконання своїх професійних обов’язків аудиторами України!!!