logo

Чернігівське територіальне відділення

Чернігівське територіальне відділення Спілки аудиторів України зареєстроване в 1993році. З перших днів існування діяльність відділення спрямована на об`єднання зусиль аудиторів регіону для сприяння становленню та розвитку аудиту, формуванню єдиної стратегії аудиту, захисту своїх прав та інтересів і сприяння росту довіри до професії.

Значний внесок у становлення та розвиток відділення вніс Цурій Василь Кузьмич, який є незмінним головою Чернігівського територіального відділення з моменту реєстрації.

До прийняття Закону України “Про аудиторську діяльність” в регіоні було створено декілька фірм, які надавали аудиторські та супутні послуги. На момент створення в 1993 році Чернігівське територіальне відділення включало в себе аудиторів Чернігівської, Черкаської та Сумської областей. З розширенням аудиторських послуг та рядів аудиторів Сумська та Черкаська області виділились в окремі територіальні відділення Спілки аудиторів України.

На протязі 2-х років з 1993 до першої половини 1995 року спостерігався ріст членів САУ в регіоні від (7 до 35). Активну діяльність проводили 26 аудиторських фірм. Після відміни обов`язкового аудиту пройшло скорочення, як членів САУ (до 17) так і аудиторських фірм (до 16); з 1997 року відбулася стабілізація діяльності і спостерігаються сталі показники, як кількості практикуючих аудиторів (від 20 до 25) так і аудиторських фірм (17-20). В 2013 році в регіоні діють 16 аудиторських фірм та приватних аудиторів. Проте географічно аудиторські фірми розміщені не пропорційно на території області, за межами обласного центру діє тільки 1 аудиторська фірма (м. Прилуки) – що говорить про наявність можливостей для розширення діяльності.

На сьогодні Чернігівське територіальне відділення САУ об`єднує 95% сертифікованих аудиторів регіону, більшість з яких працює на ринку аудиторських послуг більше п`ятнадцяти років. Один член Спілки має наукову ступінь. Аудитори широко представлені в різних громадських структурах регіону, зокрема Голова ЧТВ САУ В.К.Цурій є Головою Громадської ради ДПС України в Чернігівській області. Аудитори проводять широку просвітницьку роботу серед підприємців міста через засоби масової інформації, організовують дискусії, круглі столи. Аудитори регіону – це високі професіонали, люди з активною життєвою позицією. Члени ЧТВ САУ постійно підвищують свою кваліфікацію за програмою обов`язкового удосконалення професійних знань, приймають активну участь у Міжрегіональних та регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, практикумах з аудиторської тематики.

Головна мета Чернігівського територіального відділення САУ в об`єднанні зусиль аудиторів для вирішення професійних, методологічних проблем, для захисту своїх інтересів.

ЧТВ САУ плідно співпрацює з органами виконавчої влади контролюючими органами, громадськими об’єднаннями та професійними організаціями.