logo

Дніпропетровське територіальне відділення

Аудит з'явився в Радянському Союзі і в Україні, у першу чергу в зв'язку з залученням іноземних інвестицій в економіку країни. У 1987р. була зареєстрована аудиторська фірма «Інаудит», що одержала ліцензію на ведення професійної діяльності від Міністерства фінансів СРСР.

У становленні і розвитку аудиту в Україні значна роль належить ентузіасту аудиторського руху - Головачу Володимирові Володимировичу - керівнику Київської економіко-правової аудиторської фірми «Аналітик».

Аудиторська фірма «Аналітик» була створена в листопаді 1990р. і була незалежною аудиторською організацією. Це був початок аудиту в Україні. Висококваліфіковані фахівці: фінансисти, економісти, юристи надавали широкий спектр послуг у юридичній, бухгалтерській діяльності з впровадження методів ринкової економіки в господарській діяльності підприємств, з аналізу й удосконаленню фінансово-господарської діяльності підприємств, з банківської діяльності.

Найактивніше і раніше інших Головача В.В. підтримав Дніпропетровський регіон. Саме в Дніпропетровськом регіоні в квітні 1992 р. була заснована аудиторська фірма «Аналітик-Дніпро» у статусі першої філії Київської фірми «Аналітик», директором призначена Кузнєцова М.В.

У цей період ринкові відносини в Україні стрімко розвивалися, і їх важливий елемент - аудит - вимагав суспільного визнання. Велася роз'яснювальна робота на всіх рівнях.

Для підприємців «першої хвилі» м. Дніпропетровська в жовтні 1991 року інформаційно-виробничим об'єднанням «Інтекс» під егідою Українського відділення Всесвітньої лабораторії і Дніпропетровським інноваційним центром «Дінор» було проведено семінар «Як працювати в умовах ринку?». Одним з доповідачів семінару був Головач В.В., який познайомив слухачів з основами аудиту як важливої складової інфраструктури ринку.

1992 рік ознаменувався створенням Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка Аудиторів України» ( «САУ»), що об'єднала більшість практикуючих аудиторів країни.

У лютому 1992р. вперше в Дніпропетровській області, при фінансовій підтримці фінансово-промислового концерну, І.В. Цибулько було проведено методичний семінар з питань аудиту -«Оподатковування, облік і аудит».

На семінарі був присутній аудитор із Франції - Рішар Музинський (аудиторська фірма «Мазар»). Його доповідь - «Стандарти і норми аудиту в Західній Європі». Заступник голови «САУ» Головач В.В. доповідав «Про правові основи і вітчизняну практику аудиторської діяльності». Голова «САУ» Сопко В.В. виклав «Методичні принципи і проблеми національних і міжнаціональних систем бухгалтерського обліку». З доповіддю «Особливості і досвід роботи аудиторських служб у регіоні» виступив заступник голови Дніпропетровського територіального відділення «САУ» к.е.н. Куликов Ю.С. Ключові питання роботи провідних служб області в нових ринкових умовах освітили їхні керівники. Вела семінар Кузнєцова М.В.

У цьому ж році створене перше в Україні територіальне відділення Спілки аудиторів України.

Так, у листопаді 1992 р. загальними зборами аудиторів у Дніпропетровській області було прийнято рішення про створення Дніпропетровського територіального відділення «САУ» (ДТВ «САУ»), що було схвалено Правлінням «САУ».

Рішенням загальних зборів аудиторів Дніпропетровської області прийняті всі необхідні для реєстрації документи: список членів, Положення про відділення та ін. В обговоренні цих документів і виборах правління ДТО «САУ» брали участь аудитори - фахівці:

Мартинова Л. П., Куликов Ю.С., Бабенко В.П., Шумляев Б.А., Дудник В.І., Михайленко А.В., Савченко А.І., Никифоренко М.І., Косенко Л.Г., Галасюк В.В.

Першим головою Дніпропетровського територіального відділення «САУ» була обрана Кузнєцова М.В.

На честь прийняття Верховною Радою України Закону «Про аудит» Дніпропетровським територіальним відділенням «САУ» під керівництвом Кузнєцовой М.В. у квітні 1993р. була організована конференція аудиторів України, яка відбулася в м. Ялта. Автора довгоочікуваного Закону, що відкрив широку дорогу аудиторському руху, - Головач В.В. - був урочисто зустрінуто прямо з її засідання.

Дорога для аудиту України була відкрита!

Наступним етапом роботи було обговорення ряду підзаконних актів, у яких брали участь і актив аудиторів Дніпропетровської області.

Одночасно з підвищенням власної кваліфікації, значна увага приділялася проведенню роз'яснювальної роботи серед управлінського персоналу різних рівнів, підприємств всіх організаційних форм і форм власності. Роз'яснення принципів і основ аудиту публікувалися в пресі.

На початковому етапі аудиторського руху відчувалася гостра потреба в інформації у самих аудиторів.

Організаційні питання становлення розвитку аудиторської діяльності в Україні покладені на Всеукраїнську професійну громадську організацію «Спілка аудиторів України» (ВПГО «САУ»).

Дніпропетровське територіальне відділення «Спілки аудиторів України» завжди було серед активістів аудиторського руху.

Галасюк В.В., що очолював ДТВ «САУ» у період з 1994р. по 1997р., Крапивко М.Л., керівник ДТВ «САУ» з 1999р. і понині, внесли свої гідні внески в становлення і розвиток професійного аудиту області.

Керівництво Галасюка В.В., що почалося вже при прийнятті Закону України «Про аудит», було відзначено наявністю великої кількості бажаючих серед фахівців з економіки, бухгалтерському обліку, фінансам здавати іспити, пройти сертифікацію аудитора, стати членами Спілки аудиторів України.

З часу прийняття керівництва ДТВ «САУ» Крапивко М.Л., діяльність територіального відділення набула широкого розмаху. Так, активно проводилися зібрання його членів для обговорення поточних питань, для оповіщення й обговорення заходів, проведених Аудиторською Палатою України і Спілкою аудиторів України в м. Києві. Аудитори Дніпропетровської області завжди в курсі всіх подій і новин аудиторського співтовариства України.

За час своєї діяльності, Крапивко М.Л. об'єднав навколо себе талановитих аудиторів Дніпропетровщини. Завдяки їхній спільній роботі, ДТВ «САУ» відрізняється активною позицією в суспільному житті аудиторів не тільки регіону, але й України в цілому.

Плани роботи ДТВ «САУ» відображають його різносторонню діяльність по постійній перепідготовці аудиторів, вивченню МСА, проведенню ділових ігор, міжрегіональних і міжнародних (з 2005 року) конференцій.

Для зміцнення і розвитку професії аудитора в Україні, членами ДТВ «САУ» регулярно ведеться робота з представниками ВУЗів міста й області, випущений компакт-диск «Помічник аудитора», був створений і по сьогодні працює центр по підвищенню кваліфікації і перепідготовки аудиторів ДП «Дніпро-Статус».

ДТВ «САУ» забезпечує інформаційну підтримку конференцій, бере участь у роботі контрольної комісії ВПГО «САУ» з регіональних питань, у розробці варіантів удосконалення звітів аудиторських фірм «1 - аудит» і т.д.

Основною ланкою в роботі Дніпропетровського відділення є підвищення кваліфікації, якості роботи аудиторів. Для ознайомлення з роботою колег за кордоном керівник ДТВ «САУ» Крапивко М.Л. виїжджав у Словаччину, Бельгію, Польщу, Азербайджан та ін. При цьому аудитори Дніпропетровщини не забували про гостинність і обмін досвідом – приймали колег і самі брали участь у заходах інших регіонів.

З боку членів ДТВ «САУ» постійно забезпечувалася участь у проведених Аудиторською Палатою України заходах. Так, вже в роботі першої конференції аудиторів України у вересні 1995 р., брали участь представники регіону. На розгляд цієї конференції були винесені питання стану розвитку аудиту в Україні, його науково-методичне забезпечення, удосконалення законодавства з питань аудиту. У конференції також брали участь представники апарату Президента, Верховної Ради, уряду, Ради міністрів, НБУ, інших державних установ і громадських організацій.

З прийняттям Закону «Про аудит» легалізація професії аудитора в Україні в 1993р. дала поштовх припливу в аудиторський рух інтелектуалів: учених, юристів, економістів, високопрофесійних бухгалтерів. Але нова професія вимагала нових професіоналів, їхньої самопідготовки за матеріалами спеціальної літератури, журналів і організованому навчанню.

Починаючи з курсу постановочних лекцій у школі аудиторів Спілки Аудиторів України (перша група - листопад 1992 р.), аудитори Дніпропетровська й області пройшли усі види навчання як від ВПГО «САУ», так і від Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг, Національного банку України.

Відповідно до затвердженої АПУ програмою за період 2000 – 2009 року в Дніпропетровськом регіоні було методично підготовано і проведено близько 40 семінарів із залученням близько 94 відсотків членів Спілки аудиторів України .

Починаючи з 2000 р. правлінням і активістами Дніпропетровщини щорічно проводяться близько шести круглих столів і практичних конференцій.

Починаючи з 2005 року в Дніпропетровську, на базі ДТВ «САУ» проводяться Міжнародні конференції. Темами стають питання, що вимагають уваги всієї аудиторської громадськості. Тому на Міжнародні конференції, які організовує ДТВ «САУ», з'їжджаються аудитори з усіх областей України – Вінниця, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Луганськ, Миколаїв, Херсон, Харків, Одеса, Полтава, Крим і Севастополь, Постійні гості тут - представники АССА, SKAu, ФПБАУ, представники Російської колегії аудиторів, Словаччини, Молдови.

2005, 2006 роки були присвячені питанням забезпечення незалежності українського аудиту, розглянуті такі аспекти процесу як етичні норми при прийнятті і виконанні завдання, правове забезпечення незалежності, організація внутрішнього фірмового контролю незалежності.

Особлива увага приділялася питанням професійного контролю якості аудиторських послуг, де роль професійних організацій у забезпеченні незалежності і керуванні якістю є ключовою.

Міжнародна конференція ДТВ «САУ» 2007 року відбувалася в активному обговоренні восьмої директиви ЄС, нової концепції роботи Спілки аудиторів України як професійної суспільної організації. Було багато думок, спорів і дискусій.

Тема Міжнародної конференції 2008 року - «Суспільство й аудит – погляд у майбутнє». Конференція була присвячена обговоренню перспектив розвитку аудиту, його взаємозв'язку з громадськістю.

Члени Спілки Аудиторів України активно працюють з молодим поколінням майбутніх аудиторів, націлюючи їх ще зі студентської лави на важливість і відповідальність ролі аудитора в економічному житті України.

У зв’язку з цим ДТВ «САУ» регулярно проводить Всеукраїнські студентські конференції в м. Кривому Розі. Усі студентські конференції ДТВ «САУ» мають за свою мету в першу чергу привернути увагу громадськості до стану освітньої системи підготовки молодих фахівців в області аудиту і бухгалтерського обліку.

У 2007 році Дніпропетровським територіальним відділенням Спілки аудиторів в Україні була створена школа "Майбутнього аудитора" для студентів вищих навчальних закладів за фахом "Облік і аудит". У школі студенти детально вивчають Міжнародні стандарти аудиту, одержують навички практичної роботи аудиторів, проходять стажування в кращих аудиторських фірмах міста. Перший випуск – 2008 рік, де починали навчання 60 чоловік. Однак змогли здолати граніт аудиту, і успішно пройти тестування, одержавши диплом "Випускника школи аудитора", тільки 14 чоловік.

Краще про школу розповість випускниця 2008 року Марчук (Ганус) Ольга:

Коли я почала навчання в школі аудитора була ще студенткою, навчалася на спеціальності "Облік і аудит". Завжди хотіла одержати роботу за спеціальністю, але не могла визначитися, чого хочу: бути бухгалтером чи аудитором. Вибір допомогла зробити саме школа. Прекрасні, досвідчені і цікаві лектори – професіонали в області аудиту – змогли продемонструвати усі тонкості і принадності аудиторської професії.

Школа дала можливість не тільки одержати знання в області аудиту, але і знайти нових знайомих. Під час навчання в школі ми брали участь у спеціалізованих конференціях, займали призові місця.

А після закінчення школи я одержала роботу в аудиторській фірмі. І от уже 3 роки я розумію, що зробила правильний вибір.

І допомогла мені в цьому саме "Школа майбутнього аудитора".

Починаючи з 2000 року, ДТВ «САУ» організовує і щорічно проводить ділові ігри. У 2010 році, така форма удосконалення професійних знань аудиторів, як ділова гра, одержала офіційне визнання Аудиторської Палати України.

Ділова гра – це гра команд, де від кожного учасника, його зусиль залежить загальний результат. Гравці діляться своїм особистим досвідом, знаннями, спільними зусиллями розробляють тести, плани, готують відповіді на поставлені задачі. Ділова гра вчить не тільки скрупульозній роботі з Міжнародними стандартами аудиту, Кодексом професійної етики і Стандартами якості, але і розвиває в кожнім учаснику уміння вести діалог, знаходити аргументи, презентувати свою роботу.

Як правило, у ділових іграх, проведених Дніпропетровським територіальним відділенням, беруть участь більш ніж 50 аудиторів таких міст регіону, як Кривий Ріг, Павлоград, Новомосковськ, і, звичайно, Дніпропетровськ. Серед постійних гостей – аудитори Києва і Полтави.

Рішенням АПУ від 23.04.2002р. було затверджено «Положення про постійне обов'язкове удосконалення професійних знань аудиторів України», розроблене відповідно до чинних законів, Статуту АПУ, МСА. Контроль за здійсненням постійного обов'язкового удосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів України покладений на Аудиторську Палату України.

Цим же протоколом була затверджена програма постійного обов'язкового удосконалення професійних знань аудиторів і внесені відповідні зміни в «Положення про сертифікацію аудиторів України».

Для організованого проведення постійного обов'язкового удосконалення професійних знань і інформаційно-методичного забезпечення аудиторів, Аудиторська Палата України разом із Спілкою Аудиторів України створили Інформаційно-аналітичний і методичний центр аудиту в Україні «Статус» (ІАМЦАУ «Статус»). ІАМЦАУ «Статус» зареєстрував свою діяльність, і досвід його роботи використовували й інші регіони.

Починаючи з осені 2000р. і по сьогодні Дніпропетровське територіальне відділення самостійно організує проведення занять аудиторів області (навчальний центр ДП «Дніпро-Статус»).

У ДП «Дніпро-Статус» заняття завжди проводять аудитори високої кваліфікації: Крапивко М.Л., Чорна Н.А., Шульман М.К., Тяглєєв С.Б., Єльченко О. М., Дмитрієва В. О.

Для підготовки бажаючих пройти сертифікацію аудиторів були організовані курси по підготовці до іспитів, що успішно ведуть: Крапивко М.Л., Чорна Н.А., Єльченко О.М., Тяглєєв С.Б., Рябова М.В., Барановська О.М., Дмитрієва В.О.

Правління Дніпропетровського територіального відділення всі роки представляли найбільш активні його члени. І якщо в початковому складі правління було шість членів, то зі збільшенням обсягу учбово-методичної й організаційної роботи його склад був збільшений до дев'яти чоловік.

В різні роки до складу правління ДТО «САУ» входили: Крапивко М.Л., Галасюк В.В., Нусинов В.Я., Чорна Н.А., Кузнєцова М.В., Шульман М.К., Кошман О.М., Єльченко О.М., Калінкіна З.Б., Барановська О.М. і ін.

У Дніпропетровське територіальне відділення АПУ від Спілки Аудиторів України були делеговані: Болобова Т.П., П’ятигорова Р.Н., Нусинов В.Я., Тяглєєв С.Б., Чорна Н.А., Решітка О.М., Бабенко В.П., Сотників С.Є., Галасюк В.В., Савченко А.І., Зінкевич В.В., Мамалига З.А.

Членами Аудиторської Палати України в ці роки були обрані Крапивко М.Л., Галасюк В.В. У комісіях САУ співпрацювали члени ДТВ «САУ» Крапивко М.Л., Чорна Н.А., Галасюк В.В., Нусинов В.Я., Омельченко О.А., Шульман М. К., Дмитрієва В. О.

За результатами співпраці Фонду Державного майна України Дніпропетровської області з аудиторськими фірмами регіону, починаючи з 1995р., багатьом аудиторам дані позитивні оцінки якості і термінам виконання робіт із приватизації і висновку з оренди майнових комплексів державних підприємств, оцінений необхідний досвід і рівень кваліфікації фахівців, що сприяло позитивному іміджу аудиторів області.

Грамотами і подяками від Спілки Аудиторів України були нагороджені аудитори Дніпропетровської області:

у 1998р., 2002р., 2003р.: Чорна Н.А.;

у 2005р.: Кущова С.В., Тяглєєв С.Б., Кухарева Н.Ф., Поєдинок О.В., Чорна Н.А.;

у 2006р.: Барановська О.М., Єльченко О.М., Головко В.Г., Ларіна І.В., Селезньов О.М., Омельченко О.А., Васильєва С.Ю.;

у 2007р.: Нусинов В.Я., Шульман М.К., Гончарова Н.А., Єльченко О.М., Крапивко Р.М., Рябова М.В.;

у 2008 р.: Барановська О.М., Галасюк В.В., Чорна Н.А.

У 2008р. урядові нагороди одержали Крапивко М.Л. і Чорна Н.А., від Кабінету Міністрів України – Галасюк В.В.

Нагороди від Аудиторської Палати України в 2008 році одержали аудитори Дніпропетровська Васильченко С.А. і Тяглєєв С.Б., у 2010 році нагороджені Шульман М.К., Єльченко О.М.

До 15-річчя аудиту в Україні нагороджені 47 членів Союзу аудиторів України з Дніпропетровського регіону, що мають аудиторський стаж роботи більше десяти років. Від Дніпропетровської міської мерії одержали грамоти Васильченко С.А і Горбачова Н.І.

У 2006р. Подяками Дніпропетровської обласної адміністрації нагороджені аудиторські фірми «Каупервуд», «Бухгалтер», «Інсайдер».

У 2008р. Дніпропетровська обласна адміністрація відзначила роботу аудитора Сірко С.Л., у 2010 році – аудиторів Головко Г.В., Москвичовой О.В., Тяглєєва С.Б.

У проведених, починаючи з 2002р., ДКЦПФР Всеукраїнських конкурсах на кращу регуляторну інформацію про фінансово-господарську діяльність відкритих акціонерних товариств і емітентів облігацій по звітах ВАТ стали переможцями багато аудиторських фірм Дніпропетровського регіону. В другому Всеукраїнському конкурсі переможцем стала Дніпропетровська аудиторська фірма ТОВ АФ «Аудит-Дніпроконсульт».

На шляху аудиту виникали труднощі, спірні питання і ситуації. І не можна не відзначити, що великою заслугою всього правління ДТВ «САУ», і особливо керівника Крапивко Михайла Леонідовича і його незмінної помічниці Ігумнової Світлани Валентинівни, є створення атмосфери щирої інтелігентності, що завжди супроводжує їхню роботу. Цей стиль передається новим фахівцям, що вливаються до аудиторської когорти,і поневолі стає нормою їхнього спілкування, як між собою, так і з клієнтами. Цим також забезпечується підвищення іміджу професії аудитора і лідерство Дніпропетровського регіону.

Аудитори сьогодні представляють економічну еліту країни, на формування якої державі не знадобилися ні зусилля, ні витрати. Аудитори самі створили себе, правове, фінансове, методичне забезпечення. Основна роль при цьому належала їхньому суспільному об'єднанню - Всеукраїнській професійній суспільній організації «Спілка аудиторів України», його керівникам і активістам.

До 20-ті річчя прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність» були відзначені подякою міського голови – Крапивко М. Л., Подякою Координаційної ради з питань розвитку підприємництва Дніпропетровської міської ради нагороджуються (9 осіб): Барановська Олена Михайлівна; Буряк Тамара Миколаївна; Гущина Людмила Георгіївна; Єрмакова Валентина Олексіївна; Крапивко Раїса Михайлівна; Леонова Олена Леонідівна; Нестеренко Зоя Михайлівна; Стенько Людмила Петрівна; Чорна Ніна Адамівна, Почесною грамотою та цінним подарунком Державної податкової служби у Дніпропетровській області: Крапивко Михайло Леонідович, Почесною грамотою Державної податкової служби у Дніпропетровській області нагороджуються: Куліш Олена Борисівна; Куцабіна Галина Сергіївна; Мельник Михайло Федорович, Почесним знаком Всеукраїнської професійної громадської організації „Спілка аудиторів України”: Шульман Маргарита Кімівна, Почесною грамотою Всеукраїнської професійної громадської організації „Спілка аудиторів України”: Поспехова Олена Дмитрівна; Тяглеєв Сергій Борисович; Ульшина Тетяна Олексіївна, Грамотами Аудиторської палати України нагороджуються: Галасюк Валерій Вікторович; Кузнєцова Марія Вікторівна; Нусинов Володимир Якович; Решетко Олександр Миколайович; Савченко Алла Іванівна.

Високопрофесійні, працездатні, інформовані в нескінченних змінах і доповненнях у законодавстві країни в режимі on-line, вони стали керівниками аудиторських фірм, здатних здійснювати відповідальну роботу з фінансово-економічного аналізу на основі повної і достовірної інформації.

Досвід їхньої роботи підтверджує, що правовій державі, яка визнала необхідність аудиту для оцінки законності і цільового призначення бюджетних коштів, прийняття управлінських рішень і оцінки ефективної діяльності окремих структур, настав час визнати незалежний аудит на практиці. Це оцінить міжнародна громадськість і, до того ж, дозволить заощадити значні бюджетні кошти на підготовку і утримання державних аудиторів, а також буде сприяти боротьбі з корупцією.

Свій внесок у розвиток аудиторського руху в Україні завжди на високому рівні буде і далі вносити Дніпропетровський регіон.