logo

Івано-Франківське територіальне відділення

В числі перших в 1993 році після прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність» було утворено Івано-Франківське територіальне відділення Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України».

Івано-Франківське територіальне відділення за всі роки свого існування зробило вагомий внесок в розвиток аудиторської діяльності в Україні як виду професійної діяльності, так і удосконалення науково-методичного забезпечення аудиту.

По чисельності це невелике відділення. На даний час в складі територіального відділення 18 аудиторів. Але за роки свого існування територіальне відділення постійно проводило діяльність по об’єднанню аудиторів регіону шляхом проведення різного роду міроприємств. Насамперед це щорічне навчання і підвищення кваліфікації аудиторів та бухгалтерів регіону ( на протязі 18 років останній четвер місяця проводяться семінари для бухгалтерів регіону), обговорення змін в законодавстві про аудиторську діяльність, внаслідок чого подавалися пропозиції щодо подальшого вдосконалення аудиту як виду діяльності, приймало участь в організації проходження перевірки контролю якості аудиторських послуг, виступало захисником прав аудиторів. Члени територіального відділення друкували статті щодо практики і методики аудиту в професійних періодичних виданнях таких як «Аудитор України», «Бухгалтерський облік і аудит», «Все про бухгалтерський облік» та інших. Вагомий внесок зроблено аудиторами регіону по захисту прав платників податків, в розробку податкового законодавства. Голова територіального відділення професор Орлова Валентина Кузьмінічна є співавтором першого та другого видання науково-практичного коментаря до Податкового кодексу України (Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України в 3т./кол. авторів [Заг. редакція М.Я. Азарова], К.: Міністерство фінансів України, 2010, т.3; - 516 с. та 2-ге вид., доп. та перероб. – К.: Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Національний університет ДПС України, 2011, - 742 с.) та навчального посібника «Податкова система України» (Податкова система України. Навчальний посібник. Заг. ред.. М.Я. Азарова. К.: Мінфін України, університет державної податкової служби України, 2011, - 656с.).