logo

Кримське територіальне відділення

4 листопада 1993 одним з перших було офіційно зареєстровано Територіальне відділення Спілки аудиторів України в АР Крим , яке діє відповідно до Закону України " Про аудиторську діяльність" , Статутом САУ , Положенням про Територіальне відділенні Спілки аудиторів України в АР Крим .

Аудиторами АРК внесено суттєвий внесок у розвиток аудиторського руху в Україні.

Спілка аудиторів - це професійна громадська організація, яка є потужним зосередженням високого рівня фінансової культури в регіоні.

Сьогодні, пройшовши нелегкий шлях становлення , Територіальне відділення Спілки аудиторів України в АРК налічує в своїх рядах 43 висококваліфікованих професіоналів- аудиторів .

Члени правління Територіального відділення Спілки аудиторів України в АРК:

Жиліна Алла Герасимівна - директор АФ "Аудит- Сервіс" ;

Волобуєв Володимир Іванович - директор АФ "Глобус- аудит" ;

Ткачук Павло Якубович - директор АФ «Південь - аудит - Люкс»

Відповідно до Положення, мета Територіального відділення Спілки аудиторів України в АРК полягає в об'єднанні зусиль аудиторів для захисту своїх законних прав та інтересів та сприяння розвитку аудиторської діяльності в АР Крим .

Професійне взаємовигідне партнерство пов'язує ТО САУ в АРК з Спілкою юристів , Спілкою адвокатів , Українським союзом промисловців і підприємців , Комітетом з банкрутства, Товариством оцінювачів, ВУЗами АР Крим та іншими організаціями.

Територіальне відділення Спілки аудиторів України в АРК прикладає максимум зусиль для підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів у сфері аудиту та бухгалтерського обліку , на різних рівнях бере участь у підвищенні ефективності фінансового контролю та аудиту в Україні відповідно до міжнародних стандартів аудиту та забезпечує інтеграцію країни у світове співтовариство.