logo

Луганське територіальне відділення

4 листопада 1993 одним з перших було офіційно зареєстровано Територіальне Луганське територіальне відділення (ЛТВ) Спілки аудиторів України (САУ) засноване 11 грудня 1993 року рішенням правління САУ (протокол №12).

3 перших днів існування діяльність відділення спрямована на об'єднання зусиль аудиторів регіону для сприяння становленню та розвитку аудиту, захисту своїх прав та інтересів і сприяння росту довіри до професії.

Серед перших аудиторів в регіоні, які об'єдналися та ініціювали створення ЛТВ САУ, плідно працювали та своїми науковими та практичними досягненнями збагачували вітчизняний досвід у сфері аудиту були:

Лідія Андріївна Костирко — доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою „Фінанси" Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля;

Їнна Павлівна Житна — доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою „Облік і аналіз господарської діяльності" Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля., а також І.М. Талалаєва, О.П.Пасічник, О.А.Садовников, Л.Ф.Ларікова. Активно і плідно працювали з перших років становлення аудиту Е.О.Андросова, Н.І. Ромашкіна, Л.І.Заводова, І.Х.Лисова, О.Е. Лубенченко, Л.М. Якуніна, О.М. Рач, Л.М.Парчевська та інші фахівці.

Значний внесок в становлення та розвиток відділення внесла І.М. Талалаєва, яка очолювала ЛТВ САУ з 1997 по 2003 рік. За цей період чисельність відділення з 14 членів зросла до 53 членів спілки, що складало 60% від загальної кількості практикуючих аудиторів регіону. Значно активнішою стала і участь аудиторів у діяльності територіального відділення. У складі ЛТВ САУ працювали постійні комісії: інформаційна, з підвищення кваліфікації, методологічна. Систематично проводились аудиторські вітальні, на яких розглядають питання теорії та практики аудиту і вивчаються нововведення в законодавчій базі.

З 2003 по 2013 роки ЛТВ ВПГО САУ очолювала Дємідова Наталія Володимирівна.

Аудитори - члени САУ постійно підвищують свою кваліфікацію за. програмою обов'язкового удосконалення професійних знань, на семінарах, практикумах з аудиторської тематики. За роки існування відділення аудитори приймали активну участь у Міжрегіональних та регіональних науково - практичних конференціях, які проводились колегами Київського, Полтавського, Миколаєвського, Запорізького, Дніпропетровського, Харківського тариториальних відділень.

Аудитори регіону в числі перших вивчають нововведення чинного законодавства і передають свої знання фахівцям підприємств.

Між аудиторами регіону та спільнотою тісні контакти налагоджуються і під час проведення професійних свят. Три роки поспіль, з 2001 по 2003, ЛТВ САУ разом з ЛМВ ФПБАУ виступало ініціатором проведення урочисто - ділових акцій в регіоні на честь прийняття Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

У 2004 та 2005 роках було проведено урочисті заходи на честь офіційного визнання професійного свята "День бухгалтера".відділення за сприяння росту довіри до професії і створенню позитивного іміджу професії були неодноразово нагороджені почесними грамотами АПУ, почесними грамотами ВПГО САУ та місцевих органів влади.

ЛТВ САУ підтримує тісні контакти з облдержадміністрацією, відділенням НКЦ ПФР, РВ ФДМ та іншими органами управління регіону.

З 2013 року ЛТВ ВПГО САУ очолює Шевлякова Світлана Борисівна - уповноважений представник АПУ в Луганській області, член Громадської Ради при ДПА у Луганській області, засновник та директор Аудиторської фірми „Аудит – Інформ” з 2001 року.