logo

Львівське територіальне відділення

Територіальне відділення САУ м. Львова та Львівської області створено у 1993 році. Ініціаторами створення було керівництво аудиторської фірми «Львівінаудит» О.Данилевич, В.Пєтухов та Є.Синявський.

Впродовж 1993 – 2013 р.р. керівниками територіального відділення були О.Данилевич, Б.Лукасевич та Є.Синявський. За цей період кількісний склад членів відділення коливався в межах 9 – 48 чоловік, що в процентному відношенні становить до 40 відсотків від усього складу сертифікованих аудиторів Львівщини ( Станом на 01.01.2013 р.).

В 1993 році відділення виступило ініціатором створення Західного регіонального відділення Аудиторської палати України, яке об’єднало аудиторів Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Консолідуючий принцип, закладений при формуванні ЗРВ АПУ пройшов випробування часом та довів свою ефективність, що стало запорукою подальшої плідної співпраці трьох областей.

За 20-ти ліття діяльності відділенням неодноразово проводились науково – практичні семінари та конференції ( в тому числі міжнародні) з проблемних питань аудиторської діяльності, інвестиційної та оціночної діяльності, санації та банкрутства підприємств.

Аудитори Львівщини беруть активну участь в просвітницькій діяльності, направленій на створення в підприємницьких колах позитивного іміджу професії аудитора.