logo

Полтавське територіальне відділення

Полтавське територіальне відділення Спілки аудиторів України було зареєстровано 29 грудня 1992 року виконавчим комітетом Октябрської районної ради м. Полтава. Ініціаторами створення та реєстрації територіального відділення були Георгієвський Олег Дмитрович, Рижанков Микола Михайлович, Балжи Олександр Олександрович, Горонескуль Ніна Михайлівна, Шоста В.Я.

На кінець 1993 року чисельність членів Полтавського територіального відділення САУ становила 15 осіб, з яких до правління територіального відділення було обрано Георгієвського О.Д., Рижанкова М.М., Балжи О.О., Барабаш В.П., Волошина В.О.

Першим головою Полтавського територіального відділення Спілки аудиторів України був обраний Георгієвський Олег Дмитрович.

Правління територіального відділення розпочало роботу по залученню фахівців, що працювали у створених на той час на території Полтавської області аудиторських фірмах, до Спілки аудиторів України, як громадської організації, яка була одним з основних ініціаторів появи на Україні нової професії – аудитор та її законодавчої підтримки.

За ініціативою Полтавського територіального відділення САУ було створено регіональне відділення Аудиторської палати України. Територіальне відділення розпочало співпрацю з обласною податковою адміністрацією, обласним фінансовим управлінням, відділенням фонду державного майна та іншими державними та громадськими установами.

Дякуючи роботі територіального відділення САУ та регіонального відділення АПУ аудит на Полтавщині відбувся.

На кінець 1998 року чисельність територіального відділення була збільшена до 21 особи.

14 травня 1999 року на чергових звітно – виборчих зборах до складу правління територіального відділення було обрано аудиторів Іванову Наталію Анатоліївну, Марченко Тетяну Борисівну, Балжи Олександра Олександровича, Перепадченко Олексія Миколайовича, Гордієнко Олену Володимирівну та ревізійну комісію у складі Олімпіюка Ігоря Миколайовича, Калашник Раїси Данилівни та Красоткіна Валентина Васильовича. Головою територіального відділення було обрано Іванову Наталію Анатоліївну, яка очолює його по сей день.

Обране правління дійшло до висновку, що економічна ситуація в державі, стан економіки та проблеми, які виникли на початку становлення професії та в територіальному відділенні САУ, ставлять головну задачу – згуртування аудиторів Полтавщини біля Спілки аудиторів, підвищення їх професійного рівня, опанування стандартів аудиту та надання аудиторам області професійного захисту.

Приоритетними напрямками роботи територіального відділення САУ було визнано надання допомоги аудиторам в вирішенні неврегульованих на той час професійних питань, вивчення стандартів аудиту та підвищення кваліфікації. Обраний напрямок роботи територіального відділення мав значення, також, в зв’язку з вступом в дію з 1 січня 2000 року Національних нормативів аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів України (видання 1999 року), затверджених рішенням Аудиторської палати України від 18.12.1998 року та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Враховуючи збільшення в області аудиторів, правління територіального відділення надавало значну увагу залученню аудиторів до Спілки аудиторів України. Так, у 2005 році з 66 аудиторів, зареєстрованих у Полтавський області членами Спілки аудиторів була 51 особа.

Весь час свого існування територіальне відділення САУ підтримувало тісні ділові стосунки з територіальним управлінням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Результатом спільної діяльності стали щорічні засідання „круглого столу” з участю членів територіального відділення САУ та представників територіального управління ДКЦПФР, на яких розглядалися практичні питання проведення аудиту, вимог державної комісії до аудиторського висновку, підвищення якості аудиторських послуг, тощо. Практика проведення спільних засідань надала можливість учасникам проінформувати один одного щодо змін законодавчої бази, вимог регуляторів, вирішити проблемні питання, які виникають в ході проведення аудиту та підготовки висновків.

Крім цього, аудитори області приймали участь у спільних нарадах, що проводилися територіальним управління ДКЦПФР для акціонерних товариств та емітентів цінних паперів. На цих нарадах представники правління територіального відділення мали нагоду спілкуватись з представниками акціонерних товариств та розповідати їм про мету та порядок проведення аудиту фінансової звітності. З метою інформування акціонерних товариств для учасників таких нарад правлінням територіального відділення були підготовлені та роздані інформаційні бюлетені під назвою „Емітенту про аудит”.

Різні питання, які виникають при здійсненні аудиторської діяльності, є темою щорічних регіональних семінарів, що проводяться територіальним відділенням спілки для аудиторів Полтавщини. Учасниками цих семінарів неодноразово були члени АПУ та Ради САУ, в тому числі Редько Олександр Юрійович, Павлова Ірина, Крапивко Михайло Леонідович, Галкін Володимир Васильович.

Силами територіального відділення САУ були підготовлені та проведені міжрегіональна конференція „Аудиторські ризики і суттєвість в аудиті” та урочисті конференції, присвячені 10 – річчю та 15 – річчю з дня прийняття Закону України „Про аудиторську діяльність”, до яких було видано інформаційний буклет, направлений підприємствам та установам області та знято відеоролік про полтавських аудиторів – членів спілки.

Делегації Полтавського територіального відділення САУ приймали участь у міжнародних та міжрегіональних конференціях, ділових іграх тощо, на яких отримували грамоти та дипломи, в тому числі у науково – практичних конференціях та ділових іграх, які проводилися Дніпропетровським, Миколаївським, Запорізьким, Харківським територіальними відділеннями САУ та Спілкою аудиторів України.

Аудитори області приймають участь у громадський діяльності та обговоренні законодавчих та нормативних документів з питань обліку та оподаткування. Представники аудиторської спільноти є учасниками консультативної ради з питань розвитку фондового ринку в Полтавський області та приймають участь в засіданнях громадської Ради при Державній податковій адміністрації у Полтавській області та громадської Ради при Полтавський обласній адміністрації.

З метою популяризації професії та враховуючи низьку досвідченість громадськості правлінням територіального відділення було організовано публікацію інформаційних матеріалів щодо аудиторської діяльності в обласних ЗМІ, в тому числі у газетах „Зоря Полтавщини”, „Полтавський кур’єр”, „Директорська пошта”, „Квартал”, „Миргород”, радіопередачі „Відкритий громадський канал”.

Починаючи з 2000 по 2011 рік територіальне відділення САУ видавало для членів відділення інформаційний листок „Справи аудиторські”, на сторінках якого оперативно надавалася інформація зі Спілки аудиторів України та Аудиторської палати України, обговорювалися питання практичної аудиторської діяльності, оприлюднювалися звіти правління про виконану роботу та про участь делегацій полтавських аудиторів у конференціях, семінарах, друкувалися вітання членів відділення тощо.

Значну увагу територіальне відділення САУ приділяє майбутньому аудиторської професії, а точніше, майбутнім аудиторам. З цією метою територіальне відділення уклало угоди з Полтавським університетом споживчої кооперації та Полтавською аграрною академією. Студенти цих вищих навчальних закладів проходили переддипломну практику в аудиторських фірмах, з кафедрами бухгалтерського обліку та аудиту цих закладів підтримуються тісні професійні та наукові стосунки. Територіальне відділення провело серед студентів конкур на кращу роботу „Аудит – майбутнє” та визначило переможців з трьох номінацій, яким були вручені почесні грамоти територіального відділення Спілки аудиторів України та посібники з аудиту.

В період з 2001 року по 2013 рік членами правління територіального відділення були Величко Наталія Данилівна, Тополя Вікторія Пилипівна, Полікарпова Ольга Іванівна, Шейко Олександр Миколайович, Гажієнко Лариса Василівна, Горбатенко Марія Андріївна, Лисенко Ольга Олександрівна, Іванова Марина Олександрівна (м. Полтава), Шаповалова Галина Олексіївна (м. Кременчук), Перепадченко Олексій Миколайович та Санжаровець Наталія Дмитрівна (м. Миргород), Сметанко Володимир Іванович (м. Лубни). Завдяки цим аудиторам територіальне відділення САУ на Полтавщині зайняло достойне місце серед професійних організацій, а аудиторська професія - визнана замовниками та громадськістю. За значний вклад в розвиток аудиту на Полтавщині аудитори Перепадченко О.М. та Іванова Н.А. були нагороджені почесними грамотами Полтавського міськвиконкому.

В грудні 2013 року головою Полтавського територіального відділення Спілки аудиторів України було обрано Шейко Олександра Миколайовича.

Члени правління територіального відділення:

  • Тополя Вікторія Пилипівна;
  • Горнак Наталія Георгіївна;
  • Райда Наталія Прокопівна;
  • Іванова Марина Олександрівна.

Члени ревізійної комісії: Гажієнко Лариса Василівна, Злидар Петро Іванович, Сметанко Володимир Іванович.