logo

Сумське територіальне відділення

Початок аудиторської діяльності в Сумській області як і в Україні в цілому припадає на 1992 -1994 роки. Що було викликано суспільними потребами.

В 1992 р. колишнім начальником контрольно-ревізійного управління в Сумській області Несвітайло Віктором Антоновичем була сформована група фахівців з бухгалтерського обліку і фінансово-господарського контролю, яка надавала підприємствам регіону допомогу в приватизації підприємств.

З прийняттям Закону України „Про аудиторську діяльність”, аудиторська діяльність отримала законодавче підґрунтя.

Першими сертифікати аудитора України в області отримали Водоп’янов Леонід Зіновійович, Кляцький Михайло Ілліч, Нагорний Сергій Костянтинович, Макаренко Микола Анатолійович, Шапошник Микола Петрович, Нагорний Олексій Костянтинович, Томілко Валерій Васильович, Бульба Світлана Миколаївна, Подужайло Людмила Миколаївна, Смага Валентина Олександрівна, які активно приймали участь в становленні аудиторської діяльності в області, іміджу аудитора та якості аудиторських послуг.

З метою об’єднання зусиль сертифікованих аудиторів в грудні 1994 року було створене Сумське територіальне відділення Спілки аудиторів України. Головою правління був обраний Нагорний Сергій Костянтинович. Створене територіальне відділення САУ налічувало в своєму складі 7 сертифікованих аудиторів і активно включилось в роботу по становленню аудиторської діяльності в регіоні. Проте з рядом об’єктивних і суб’єктивних факторів з другої половини 1996 року по 1998 рік робота територіального відділення була призупинена.

В лютому - березні 1998 р. по ініціативі сертифікованих аудиторів Малафай П.І., Макаренко М.А., Кляцького М.І. і Бульби С.М. була проведена робота по залученню практикуючих аудиторів в члени Спілки аудиторів України та відновленню роботи територіального відділення. 10 квітня 1998 р. зборами за участю членів САУ Макаренко М.А., Кляцького М.І., Нагорного О.К., Малафай П.І., Жданової Л.Ю., Малишкіна О.І. і Бульби С.М. було прийнято рішення про відновлення роботи територіального відділення і переобрано членів виконавчого органу територіального відділення. Головою правління територіального відділення було обрано Макаренко М.А., членами правління Малишкіна О.І. Малафай П.І.

Першочерговими завданнями правління територіального відділення було обрано роботу по підняттю ролі аудитора в суспільних процесах регіону, підвищенню їх кваліфікації. Із кожним роком кількість сертифікованих аудиторів та членів САУ в області збільшувалось на 6-7 чоловік.

В послідуючих періодах головою правління обирався Макаренко М.А., членами правління Гаврилюк Н.В., Літвинова Л.Т., Лукяненко В.В., Мироненко Л.В., Середа В.М., Новіков А.П.

В 2001 році рішенням Аудиторської Палати України за клопотанням Сумської обласної державної адміністрації та Сумського територіального відділення Спілки аудиторів України було створене регіональне відділення Аудиторської палати України. В члени Сумського регіонального відділення АПУ були делеговані сертифіковані аудитори від Спілки аудиторів України Макаренко М.А., Малафай П.І., Куліш С.М., Ковтуненко В.М., Шкарупа Р.І., від Управління Національного банку України в Сумській області – Дунь С.В., від Управління юстиції в Сумській області - Ширшенков І.В., від Державної податкової адміністрації в Сумській області – Ляшенко С.Я., від Управління статистики – Панченко А.Л. та від обласного фінансового управління - Кисиленко О.А. Головою Наглядової ради Сумського регіонального відділення АПУ було обрано Куліш Сергія Михайловича, секретарем Макаренко Миколу Анатолійовича.

Регіональне відділення Аудиторської палати України спільно з територіальним відділенням САУ своїми завданнями вважало підвищення ролі аудиторів регіону в становленні ринкових відносин, підвищенню якості аудиту та навчанню аудиторів регіону.

В 2006 році головою Наглядової ради регіонального відділення АПУ було обрано Літвинову Ларису Тихонівну, секретарем Макаренка Миколу Анатолійовича

За період діяльності регіонального відділення АПУ, відділенням підготовлено до кваліфікаційного іспиту 22 кандидати, з яких 17 успішно склали іспит. Щорічно узагальнювались дані про надані аудиторські послуги з аналізом діяльності та інформуванням аудиторів регіону.

На сьогодні в області налічується 46 сертифікованих аудиторів України, з яких:

  • Більше 19 років мають сертифікат аудитора України:
  • Макаренко Микола Анатолійович,
  • Бульба Світлана Миколаївна.
  • Більше 15 років – 7 аудиторів;
  • Більше 10 років – 14 аудиторів.

З 46 сертифікованих аудиторів регіону 30 є членами ВПГО «САУ».

Аудитори регіону щорічно проходять навчання по підвищенню кваліфікації. На щоквартальних семінарах-заняттях вивчаються методика практичного застосування стандартів аудиту. Проводяться ділові зустрічі та засідання круглих столів, на яких розглядаються питання дотримання аудиторами регіону Стандартів аудиту та норм професійної етики.

Виконавчим органом територіального відділення ВПГО САУ в складі голови правління Макаренко М.А., членів правління Середи В.М., Лук’яненко В.В., Клєцової А.М., Жилавого І.І., Касяненко О.В., Літвинової Л.Т. та уповноваженим представником Аудиторської палати України в Сумській області постійно приділяється увага підвищенню якості аудиту в регіоні та нарощуванню обсягів аудиторських послуг, тісній співпраці з вищими учбовими закладами регіону. Аудитори регіону набуті професійні знання передають молодшому поколінню в учбових закладах області.