logo

Тернопільське територіальне відділення

Початком становлення аудиту на Тернопільщині слід вважати травень 1991 року, коли однокурсниками З. Гуцайлюком та В. Тарасом було створене мале підприємство “Орієнтир” по наданню консультаційних та аудиторських послуг.

В 1992 році на базі малого підприємства “Орієнтир” була створена Аудиторсько-консультаційна фірма “Орієнтир”, працівники якої активно включились в становлення Спілки аудиторів України. З. Гуцайлюк та В. Тарас, не будучи формально членами першої Ради САУ, регулярно приймали участь в її засіданнях.

Саме учасники та співробітники АКФ “Орієнтир” на установчих зборах 20 листопада 1993 року прийняли рішення про створення Тернопільського територіального відділення САУ.

Рішенням установчих зборів ТТВ САУ було обрано Раду в складі З. Гуцайлюка, Я. Крупки та В. Тараса. Головою Ради відділення було обрано Тараса Василя Михайловича, який виконує ці обов'язки по сьогоднішній день.

З моменту його організації територіальне відділення здійснює діяльність, направлену на сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні та Тернопільській області.

Зокрема З. Гуцайлюк входив до складу робочої групи САУ, яка працювала над проектом Закону України Про аудиторську діяльність. 29 травня 1993 року на другому з’їзді Спілки аудиторів України З. Гуцайлюк був делегований до першого складу Аудиторської Палати України, у якій працював до 17 грудня 1988 року.

Участь у напрацюванні проекту Закону України Про аудиторську діяльність брав і В. Тарас, який також активно долучався до розробки внутрішніх документів Спілки, сприяв її становленню.

В період становлення Спілки аудиторів України, її „романтичний період” В. Тарас був членом Ради Спілки (1992-1997 роки). В 1994 році був обраний до першого складу Західного регіонального відділення Аудиторської палати України, створеного разом із колегами з Івано-Франківської та Львівської областей. А в 1995 році з’їздом Спілки аудиторів України був делегований до складу Аудиторської Палати України, у якій працював до 1998 року. У 2007 році В. Тарас з'їздом аудиторів України був повторно обраний до складу Аудиторської палати України на період до 2012 року.

Члени територіального відділення брали активну участь в теоретичному забезпеченні аудиту та його популяризації.

Саме член територіального відділення доктор економічних наук Зіновій Володимирович Гуцайлюк у вересні 1992 року був призначений завідувачем першої в Україні кафедри аудиту Тернопільського національного економічного університету. Провідні працівники кафедри довший час поєднуючи викладацьку та наукову діяльність з аудиторською практикою, були активними членами територіального відділення. В першу чергу це стосується доктора економічних наук Ярослава Дмитровича Крупки та кандидата економічних наук Маркіяна Теодоровича Щирби.

У співпраці з науковцями Тернопільське територіальне відділення регулярно проводить круглі столи та науково-практичні конференції щодо проблематики становлення та розвитку аудиту та бухгалтерського обліку, економічного аналізу.

За час існування членами ТТВ САУ у співавторстві з іншими науковцями було підготовлено багато видань, опубліковано понад 80 наукових праць з питань обліку та аудиту.

Значні зусилля ТТВ САУ спрямовує на об'єднання зусиль аудиторів регіону з метою захисту їхніх прав та інтересів, забезпечення суспільного визнання незалежного аудиту та підвищення якості аудиторських послуг. Проводиться систематична робота з підвищення професійного рівня аудиторів.

ТТВ САУ систематично здійснює співробітництво з державними та громадськими організаціями, засобами масової інформації та громадянами з метою сприяння розвитку аудиту в регіоні.

Члени ТТВ САУ беруть активну участь в становленні та розвитку підприємництва в регіоні. Зокрема, голова територіального відділення був одним із засновників першого на Тернопільщині підприємницького об'єднання Ліга підприємців Тернопільщини. В 2002 році В. Тарас ініціював створення обласного відділення Асоціації платників податків України і був його головою до 2011 року. З 2003 року і по сьогоднішній день є головою громадської ради при ДПС у Тернопільській області.

В. Тарас у 1994-1998 роках був науковим консультантом Комісії Верховної Ради України з питань економічної політики і управлінням народного господарства, радником Національного агентства України з управління державними корпоративними правами у 1998-2000 роках, членом Громадської колегії Держкомпідприємництва України у 2000-2003 роках.

Сьогодні члени Тернопільського територіального відділення САУ головним своїм завданням вважають напрацювання концепції нового законопроекту Про аудиторську діяльність, який би відповідав реаліям і вимогам сьогодення, стимулював перехід професії на якісно новий рівень.