logo

Закарпатське територіальне відділення

Закарпатське тервідділення САУ офіційно було зареєстровано 1 червня 1998 року.

Закарпатське територіальне відділенняЗагальними зборами аудиторів регіону його головою було обрано Кілару Юлію Олександрівну, яка очолює тервідділення по теперішній час, заступником Голови було обрано Яцко Віктора Федоровича і секретарем Танчук Василя Петровича, з 2011 року секретарем було обрано Ганіну-Орос Анастасію Сергіївну.

На протязі 20-и років кількість аудиторів регіону змінювалася від 15-20 осіб – членів САУ.

Згідно затверджених планів роботи майже щомісячно Головою ЗТВ ВПГО «САУ» проводяться засідання, де вона постійно інформує аудиторів регіону про новини прийнятих рішень Радою ВПГО «САУ» та АПУ, про плани та проекти розвитку аудиту. Також організовуються та проводяться щорічні навчання аудиторів по підвищенню кваліфікації. Закарпатським тервідділенням були організовані та проводяться щорічні святкування професійного свята День бухгалтера, а також урочисті святкування 5-10-15-річчя аудиту. Голова Закарпатського ТВ приймає участь у засіданнях Громадської Ради при ДПС України (з 2011 р., як заступник Голови Ради) та при Громадській Раді ОДА, як заступник Голови комісії. На протязі останніх років було організовано та проведено спільно з Мукачівським державним університетом, ФПБАУ, Асоціацією платників податків України, Державною податковою адміністрацією, представників з Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини наступні заходи:

 • IV Міжнародна науково-практична конференція, на тему: «Місце та роль бухгалтерської професії у сучасних інтеграційних процесах економіки України».
 • Міжнародна науково-практична конференція, на тему: «Актуальні питання про 43 Директиву ЄС».
 • Прикордонна міжнародна зустріч аудиторів та бухгалтерів, яка відбулася у Румунії щодо питання контролю якості аудиторських послуг та 43 Директиви ЄС.
 • Круглий стіл на тему: «Контроль якості надання аудиторських послуг Словацькою Коморою Аудиторів», де були присутні аудитори з інших регіонів України, а саме: Дніпропетровськ, Одеса, Рівне, Херсон, Запоріжжя, Київ та представники АПУ.
 • Міжнародна конференція на тему: «Актуальні проблеми обліково- аналітичного процесу в управлінні підприємницької діяльністю».
 • Брифінг для забезпечення відповідного рівня якості наданих аудиторських послуг та правил Програми ПКС ЄІСП «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2012».

Аудитори Закарпатського тервідділення активно беруть участь у різноманіт­них заходах, що проводяться облдержадміністрацією, ДПА, АППУ, Торгово-промисловою палатою, міською владою, організаціями по захисту прав підприємців та підписали угоди про співпрацю з Асоціацією платників податків України у Закарпатській області, Українською спілкою підприємців та промисловців у Закарпатській області та Меморандум з Організацією роботодавців у Закарпатській області про співпрацю щодо розвитку господарської діяльності роботодавців.

На протязі усіх років аудитори регіону приймали участь у проведенні різних семінарів, круглих столів та семінарів-практикумів стосовно змін у законодавстві щодо проектів ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності», подавали пропозиції по удосконаленню Податкового кодексу України, спільно з іншими громадськими професійними об’єднаннями:

 • з Асоціацією платників податків України;
 • з Федерацією Професійних Бухгалтерів та Аудиторів України;
 • з Держкомпідприємництва у Закарпатській області, УСПП;
 • з фахівцями ДПА Закарпатської області та ДПІ на місцях;
 • з керівництвом облдержадміністрації;
 • з керівництвом місцевих та районних адміністрацій;
 • з громадською організацією "Клуб бухгалтерів" м. Мукачева та м. Ужгорода;
 • з Торгово-промисловою палатою України;
 • з ДП "Інформаційно-видавничим Центром ДПА України".

Аудитори Закарпаттяпостійноприймаютьактивну участь учергових з'їздах САУ, науково-практичних конференціях та у роботі Спілки аудиторів України. Так Голову Закарпатського територіального відділення, директора ПП "Аудит" Ю.О. Кілару неодноразово було обрано членом Ради САУ, аудитора В.Ф. Яцко - членом ревізійної комісії САУ, у березні 2013 р. було обрано членом Ради САУ, М.В. Романюка, к. е. н., доцента – який обирався членом комісії з питань аудиторської етики.

Серед тих, хто найактивніше приймає участь у роботі та розвитку Закарпатського тервідділення, постійно вдосконалюється та розвиває свої професійні здібності, слід відмітити: Кілару Юлію Олександрівну, Якима Наталю Володимирівну, Яцко Віктора Федоровича, Король Світлану Ігнатівну, Голубка Ярослава Володимировича, Кий Василя Васильовича, Дідич Михайла Андрійовича та інших.

Головою тервідділення постійно проводиться робота по збільшенню кількості аудиторів регіону, результатом якої є 7 асистентів аудитора, що були включені до Реєстру асистентів аудиторів у 2011 році. А в цілому тільки за 2012 рік Закарпатське тервідділення збільшилося на 4-и сертифікованих аудитора (в т.ч. 2 асистента аудитора), а в 2013 р. – на одного.

З метою популяризації аудиторської діяльності проводиться постійна робота шляхом публікації в регіональній пресі, проведених інтерв’ю, привітань та масово-роз’яснювальної роботи у регіоні.

Закарпатське територіальне відділення